Begränsningar

Denna webbplats tillhandahålls av Reklambladerbjudanden.se. Följande villkor gäller för innehållet och användningen av webbplatsen Reklambladerbjudanden.se. Genom att använda webbplatsen Reklambladerbjudanden.se accepterar besökaren av webbplatsen (hädanefter kallad "Användare") dessa villkor. Reklambladerbjudanden.se förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra innehållet på webbplatsen Reklambladerbjudanden.se och de villkor som gäller för dess användning, utan att meddela detta. Användning av innehåll och undantag från ansvar. Användaren får endast använda informationen, tjänsterna och annat innehåll (hädanefter kallat "Innehåll") som erbjuds på eller via webbplatsen Reklambladerbjudanden.se för personliga och icke-kommersiella ändamål. Användaren får inte använda Reklambladerbjudanden.se:

 1. reproduktion och/eller publicering och/eller modifiering av programvara eller annat material om sådan reproduktion och/eller publicering och/eller modifiering gör intrång i tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter;
 2. göra olagliga uttalanden;
 3. närma sig, hota eller på annat sätt trakassera människor;
 4. skicka stora mängder e-postmeddelanden (inklusive skräppost) till tredje part, oavsett om det är för kommersiella ändamål eller inte;
 5. skicka e-postmeddelanden eller ladda upp filer som innehåller virus eller liknande program som kan försämra driften av tjänsterna som erbjuds av Reklambladerbjudanden.se, Internet eller tredje parts datorer och/eller programvara;
 6. antar en falsk identitet;
 7. begränsa tredje part från att använda tjänsterna som erbjuds av Reklambladerbjudanden.se och/eller Internet.


Reklambladerbjudanden.se ägnar den största uppmärksamheten åt innehållets tillförlitlighet och aktualitet.

Det är dock möjligt att visst innehåll är felaktigt, ofullständigt eller inte tillgängligt. Reklambladerbjudanden.se ansvarar inte för

 • skada till följd av felaktigheter, utelämnanden eller otillgänglighet av innehållet
 • skador till följd av användningen av innehållet; och/eller
 • skador som härrör från problem orsakade av, eller del av, spridning av information via Internet, såsom störningar eller avbrott i, eller fel eller förseningar i, tillhandahållande av information eller tjänster av Reklambladerbjudanden.se eller av Användaren av Reklambladerbjudanden.se via webbplatsen Reklambladerbjudanden.se eller elektroniskt på annat sätt.

Reklambladerbjudanden.se tar inget ansvar eller ansvar för innehållet på webbplatser som refereras till via en hyperlänk eller på annat sätt. Reklambladerbjudanden.se garanterar inte att e-postmeddelanden eller andra elektroniska meddelanden som skickas till den kommer att tas emot och behandlas i tid och tar inget ansvar för konsekvenserna av att inte ta emot eller behandla dem, eller ta emot eller behandla dem för sent.

 

Tillgänglighet för Reklambladerbjudanden.se

Reklambladerbjudanden.se anstränger sig för att exponera hemsidan för Reklambladerbjudanden.se och dess innehåll så mycket som möjligt, men tar inget ansvar för några konsekvenser av (tillfällig) otillgänglighet av webbplatsen Reklambladerbjudanden.se och/eller (delar av) innehållet.

 

Hyperlänkar

Hyperlänkar på webbplatsen Reklambladerbjudanden.se kan leda till webbplatser och/eller servrar som underhålls av andra parter än Reklambladerbjudanden.se. Reklambladerbjudanden.se erbjuder inga garantier och tar inte heller något ansvar för innehållet som tillhandahålls på sådana webbplatser och/eller servrar.

 

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna i utformningen av webbplatsen Reklambladerbjudanden.se-, Reklambladerbjudanden.se-logotypen och samlingen av länkar som erbjuds på webbplatsen Reklambladerbjudanden.se tillhör Reklambladerbjudanden.se och/eller deras licensgivare. Användning av dessa immateriella rättigheter på något annat sätt än vad som är tillåtet enligt dessa villkor är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Reklambladerbjudanden.se. Användningen av (delar av) innehållet kan vara föremål för ytterligare villkor. Användaren är skyldig att följa dessa villkor vid användning av innehållet. Reklambladerbjudanden.se garanterar inte att innehållet som erbjuds på eller via webbplatsen Reklambladerbjudanden.se inte kommer att göra intrång i någon tredje parts rättigheter. Om du anser att något innehåll som erbjuds på eller via webbplatsen Reklambladerbjudanden.se gör intrång i dina immateriella rättigheter, kontakta oss via mail.


Erbjudanden från tredje part

Erbjudanden från tredje part kan läggas på webbplatsen Reklambladerbjudanden.se genom användning av banners eller annat. Reklambladerbjudanden.se ansvarar inte för

 1. innehållet i dessa erbjudanden och/eller deras användning av användaren;
 2. alla avtal som Användaren ingår med tredje part;
 3. konsekvenserna av och efterlevnaden av ett sådant avtal.

 

Tillämplig lag och behörig domare

Svensk lag gäller för dessa villkor och användningen av webbplatsen Reklambladerbjudanden.se. Tvister relaterade till dessa villkor och/eller användningen av webbplatsen Reklambladerbjudanden.se kommer att väckas i behörig domstol Sverige.


Ladda ner vår gratis app med över 1000+ butiker