VILLKOR Kingbee B.V.

Dessa villkor (Villkor) gäller när du använder dig av Hemsidan: https://www.reklambladerbjudanden.se (Hemsidan) och alla subdomäner. Villkoren gäller också för alla andra tjänster som vi erbjuder. 

Hemsidan samlar alla senaste reklamblad, broschyrer, tidningar, kataloger, kampanjblad och veckoblad för butiker från hela Sverige på daglig basis. På så vis kommer du alltid ha bäst förutsättningar för att hålla koll på alla rabatter och erbjudanden från reklambladen och du kommer enkelt kunna hitta ett erbjudande eller en rabatt som i en butik i ditt område. Ofta kan du till och med hitta reklambladen på vår sida redan innan du fått dom i brevlådan och du kan dessutom se dom var du helst vill ifrån om du läser dom via vår sida, vare sig du är på jobbet, i skolan eller i butiken. Spara https://www.reklambladerbjudanden.se bland dina favoriter och spara både tid och pengar.

I dessa villkor kommer vi använda oss av definitionen Reklambladerbjudanden.se som är en del av, och som delvis ägs av privata bolaget Kingbee B.V. som är lagstadgat i Amsterdam med kontor på Wibautstraat 131 D in Amsterdam, registrerat hos det Nederländska företagsregistret  med nummer 58525076.

Reklambladerbjudanden.se förbehåller sig rätten att ändra sina villkor när som helst. Genom att använda sidan så godkänner användaren dessa och den senaste versionen av villkor kommer alltid att gälla. Om användaren inte godkänner detta så kan användaren alltid avsluta användandet av Reklambladerbjudanden.se tjänster direkt.

 

Artikel 1 – Generella bestämmelser och definitioner

 1. Villkoren gäller för alla som använder Hemsidan och/eller appar som erbjuds av Reklambladerbjudanden.se . Du kan alltid ta del av våra villkor utan kostnad, vi kan skicka dig dessa men du kan också alltid hitta dessa på https://www.reklambladerbjudanden.se/terms-and-conditions.html
 2. Om vissa av villkoren inte gäller eller har återtagits förändrar inte det giltigheten av resterande villkor. Dom ogiltiga eller återtagna villkoren blir XX av nya som kommer likna de tidigare så mycket som möjligt. Om något ord används i singular gäller detta även för termer som står i plural och vice versa.
 3. I dessa generella villkor används följande termer:  
 • Reklambladerbjudanden.se: Ett partnerskap som delvis ägs av privata bolaget Kingbee B.V. som är lagstadgat i Amsterdam med kontor på Wibautstraat 131 D in Amsterdam, registrerat hos det Nederländska företagsregistret med nummer 58525076.
 • Användare: en konsument eller ett företag som har accepterat och bekräftat dessa generella villkor genom att använda Hemsidan eller genom att skapa ett konto på Hemsidan.
 • Konsument: en person som inte agerar som privatperson inte som utövare av sin profession eller som ett företag som använder sig av Reklambladerbjudanden.se eller appen.
 • Leverantör: den som levererar varor eller rabatter och som har ett avtal med Reklambladerbjudanden.se gällande provision av erbjudandet på hemsidan.
 • Erbjudande: ett erbjudande, en online publikation, broschyr eller en rabattkod som publiceras på Reklambladerbjudanden.se och i appen som kan användas av konsumenten. 


Artikel 2 – Riktlinjer, regler och villkor för användare på Hemsidan

1.Användaren får inte använda Hemsidan på ett sätt som bryter mot Reklambladerbjudanden.se intressen eller som bryter mot svensk lag eller någon annan lag som är tillämplig.

2.Användaren får inte distribuera något av följande via Hemsidan: 

 • Pornografi via bilder, filmer, eller annan media med erotiskt innehåll.
 • Texter eller bilder som är förolämpande, diskriminerande, rasistiska, eller på något sätt sprider hat.
 • Oombedd reklam (spam).
 • Ej korrekt eller missledande information.
 • Virus, spionprogram eller annan mjukvara som är menad att skada datorer som används av Hemsidan eller andra användare.

3.Användaren får ej att skapa ett konto i någon annans namn.

4.Användaren kommer att hålla alla personliga uppgifter om andra användare hemliga och kommer inte att missbruka dessa uppgifter på något sätt.

5.Det är förbjudet att kontakta andra användare med syftet att tjäna pengar på andra sätt än vad Hemsidan är menad för. Det är också förbjudet att närma sig andra användare för någon form av ekonomisk vinst, andra än de som webbplatsen är avsedd för. Det är också förbjudet att begränsa eller neka tredje part tillgång till tjänsterna som Reklambladerbjudanden.se erbjuder.

6.Om användaren är yngre än 18 år så måste användare ange detta när den skapar kontot. Användare som är yngre än 18 år får använda tjänsterna som erbjuds avReklambladerbjudanden.se om de fått godkännande från sina vårdnadshavare och att den minderårige anses kunna utföra de berörda åtgärderna självständigt.

7.Om några av Hemsidans villkor bryts så förbehåller sig Reklambladerbjudanden.se rätten att ta bort (temporärt) eller blockera användarens konto.

 

Artikel 3 - Plattformen

Målet med hemsidan är att erbjuda en plattform där alla konsumenter kan se relevanta reklamblad och erbjudande när som helst baserade på på personliga preferenser och stad. Reklambladerbjudanden.se publicerar erbjudanden, reklamblad, rabnatter och kataloger på vår egna sida eller hänvisar kunden till hemsidan för det företag som har erbjudandet. Reklambladerbjudanden.se säljer inte några produkter och har inga kontakter med säljavdelningar hos dom företag vars reklamblad och erbjudanden vi visar och kan inte medla om det skulle uppstå något problem vid köp, leverans eller returer av några produkter eller tjänster.

 

Artikel 4 – Tillgänglighet på Hemsidan of the Website

Vi gör vårt allra bästa för att säkerställa att hemsida och appen är tillgänglig. Vi kan inte garantera att hemsidan är felfri eller kommer att vara tillgänglig vid alla tidpunkter. Vi tar inte ansvar för skador i någon form eller för tillgänglighet, kvalitet, presentation, att allt stämmer, integritet, innehåll som finns på hemsidan. Detta inkluderar även erbjudanden där datum inte stämmer och det inkluderar också felaktigheter gällande varaktighet för ett erbjudande, onlinepublicering, och/eller broschyr.

 

Artikel 5 – Användarkonto och överträdelser

 1. Användande måste skydda sina inloggningsuppgifter till konto och måste hålla sitt lösenord hemligt. Vi antar att allt som händer under en användares konto görs av användaren eller under översikt av användaren.
 2. Om användaren misstänker att deras konto missbrukas eller vet att deras konto missbrukas, måste användare meddela detta direkt via hemsidan så att Reklambladerbjudanden.se kan göra de nödvändiga åtgärder som krävs. Användaren behöver skicka ett meddelande till supporten direkt.
 3. Om användaren tar bort sitt konto från vårt system eller avslutar prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan detta göras och din förfrågan kommer att hanteras inom 7 arbetsdagar.


Artikel 6 - Priser

 1. Konsumenter kan använda våra tjänster gratis. Vi kan ändra detta i framtiden och börja ta betalt. Vi kommer att annonsera ändringar i förväg innan dessa förändringar sker, du kommer alltid att ha möjligheten av avsluta ditt konto innan detta sker.
 2. Om det kommer innebära en vara kostnad att använda någon del av vår tjänst kommer vi tydligt nämna detta på hemsidan.


Article 7 - Uteslutning

Vi förbehåller oss rätten att utesluta dig från våra tjänster, helt eller delvis, eller att neka tillträde till hemsidan. Vi kan alltid, oavsett skäl, radera konton. Om vi beslutat att ta bort ett konto eller möjligheten att nå hemsidan tar vi inte ansvar för några olägenheter som detta kan orsaka. 

Vi förbehåller oss rätten att utesluta en användare från våra tjänster genom att:

 • Radera ett konto;
 • (Temporärt) blockera vissa delar av våra tjänster.


Article 8 - Sekretess

Vi håller all din konfidentiella information sekretessbelagd. Vi definierar konfidentiell information som all information där användaren har indikerade att den är konfidentiell eller där den har en konfidentiell natur som som namn, adress och liknande. Din personliga information som beskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen kommer endast att lämnas ut om vi är juridiskt bundna att göra det.

 

Artikel 9 – Konfliktmedling

VI har under inga omständigheter skyldighet att medla om det uppstår konflikter mellan användare. Så snart en användare hänvisas till leverantörens webbplats, upphör Reklambladerbjudanden.se att vara en part.

 

Artikel 10 – Ansvar

 1. Inget ansvar tas av Reklambladerbjudanden.se om vi inte uppfyller skyldigheterna enligt våra Allmänna Villkor, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.
 2. Skulle Reklambladerbjudanden.se hållas ansvariga för någon form av skada kommer detta att begränsas till att gälla direkt skada och endast upp till det belopp som skulle ha betalats ut av partens försäkringsbolag i det särskilda fallet.
 3. Reklambladerbjudanden.se är inte ansvarig för: direkt eller indirekt skada som uppkommer genom användning av vår hemsida, oavsett om anspråket görs gällande ett garantiärende, överenskommelse eller någon annan laglig princip.
 • Direkt eller indirekt skada som kommit genom användning av vår hemsida, oavsett vad det gäller, oavsett om kravet gäller ett garantiärende, avtal eller någon annan laglig princip.
 • Direkt eller indirekt skada på grund av felaktig information på Hemsidan, oavsett som informationen kommer från Hemsidan eller tredje part.
 • Skada som uppkommer på grund av fel som görs av tredje part eller på grund av att hemsidan inte varit tillgänglig på grund av skäl utanför Hemsidans kontroll.
 • Direkt eller indirekt skada som åsamkas på grund av att en leverantör inte kan leverera de varor som nämnts. 
 • Direkt eller indirekt skada som åsamkas på grund av att skyldigheterna enligt artikel 2.6 inte uppfylldes.
 • Innehållet på hemsidan, vare sig det gäller innehållet på Hemsidan eller något som är länkat till Reklambladerbjudanden.se på något sätt så som hyperlänkar eller metataggar.
 • Att få, processa eller skicka e-post eller andra elektroniska meddelanden i to receive and process sent emails or other electronic messages i tid.
 • Innehåll som kommer via pushmeddelanden, hyperlänkar, banners eller erbjudanden av tredje part via Reklambladerbjudanden.se samt all annan form av överrenskommelser eller godkännande som sker via länkar.


Article 11 - Integritetspolicy

 1. Vi skyddar din personliga data enligt GDPR, General Data Protection Regulation. Om du vill få mer information hittar du det under vår Integritetspolicy på vår hemsida. 
 2. Genom att skapa ett konto, använda appen utan ett konto och genom att besöka vår hemsida kommer Reklambladerbjudanden.se att ta del av din personliga data. Denna information kommer att processas när du godkänner integritetspolicyn hos Reklambladerbjudanden.se. De kan enligt de lagar och föreskrifter som är tillämpliga begäras ut eller raderas av användaren när som helst.


Article 12 - Ersättning

När du använder Hemsidan så avsäger du dig anspråk och skadeersättning från tredje part. Denna ansvarsbegränsning avsäger inte vårt ansvar i händelse av oavsiktlig eller avsiktlig hänsynslöshet.


Article 13 – Immateriella rättigheter

 1. Alla immateriella rättigheter för Reklambladerbjudanden.se samt appen får endast användas med uttryckligt skriftligt tillstånd från Reklambladerbjudanden.se.
 2. Immateriella rättigheter inkluderar alla patenträttigheter, varumärken, varumärkesrättigheter, databasrättigheter, designrättigheter, domännamn och affärshemligheter samt andra immateriella rättigheter i Sverige eller något annat land kopplat till webbplatsen Reklambladerbjudanden.se och/eller Kingbee BV. Användningen av) innehållet hos Reklambladerbjudanden.se, helt eller delvis är möjligen föremål för ytterligare villkor, som antas vara kända och ska följas.
 3. Du får inte sälja eller utnyttja något innehåll på webbplatsen under några omständigheter.

 

Article 14 – Klagomål & tvister

 1. Om du har ett klagomål gällande Hemsidan kan du göra detta genom att skicka ett mail till supporten. Vänligen fyll i hela ditt namn, din adress samt vad ditt ärende gäller. Vi vill också ha en tydlig beskrivning gällande ditt klagomål och önskade lösningar. Klagomål hanteras inom 7 arbetsdagar.
 2. Om det skulle uppstå en tvist mellan kund och/eller leverantör och Reklambladerbjudanden.se gäller svensk lag.


Kingbee B.V.

11-12-2019

 

Ladda ner vår gratis app med över 1000+ butiker
Skickat
Något gick fel, försök en gång till